Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Bilo Nekad

Njena historija nije pisana na mitovima i legendama kao što to drugi rade. Sve je prije nas postojalo i sve će iza nas ostati, pa tako i svjedoci historije.
Muzej Kaknja: Svijetli primjer njegovanja kulture sjećanja koji nadilazi lokalne okvire
Read more.
Zavičajni muzej Visoko – Čuvar vrijednih eksponata prirodnog i kulturnog naslijeđa
Read more.
Znate li gdje se nalazi prvi objekat izgrađen za vrijeme Austro-Ugarske u BiH?
Read more.
Kriva ćuprija iz 1558: Minijaturna verzija mostarskog Starog
Read more.
Alipašina džamija kao odraz zlatnog doba islamske arhitekture i umjetnosti u BIH
Read more.
Tvrđava Pset je bila važno uporište za dalja osvajanja prema sjeveru i zapadu
Read more.
Znate li koji grad u BiH se nekada zvao Džisr-i-Kebir?
Read more.
Bosnaseum – Sva prošlost, kultura i tradicija u jednoj sobi
Read more.
Tradicionalna soba nas sjeća na druženja, ispijanje kahvi i sijela kojih je sve manje
Read more.
Znate li legendu o Budvi?
Read more.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture