Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Krupa na Vrbasu je priroda koja kreira pejsaže beskrajne ljepote

Nastojimo kroz video priloge prikazati sve ljepote BiH i rijetko ostanemo bez teksta, ali ovdje smo ostali nijemi. Nijemi jer ovo je jedna od onih lokacija gdje je svaka riječ suvišna.

Najljepše predvečerje se provodi na lokacijama gdje priroda može disati punim plućima, daleko od urbanih sredina i ljudi koji je uništavaju, a to je upravo Krupa na Vrbasu. Da, istih onih koji se opet iznova vraćaju prirodi ko biva bježeći od onog što se danas zove životom dok se istinske ljepote zanemaruju. Čitav život jednog čovjeka danas se upravo može opisati kroz stihove pjesme koje smo kao osnovci učili:

„Teče i teče, teče jedan slap

Što u njem znači moja mala kap?“

Da, taj Dobrišin Slap tako brzo protiče da nesvjesno od djeteta postaješ starac, a da nisi uspio svoju kaplju tkati. U tom tkanju života gubiš bitku sa onim što te čini sretnim i živiš nametnuti život. Ali, uvijek postoji to ali. Nema osobe na planeti koja ne bi bila sretna i opuštena promatrajući kako se duga u vodi stvara. Ona duga koja sija i dršće u hiljadu šara, a na slapovima se to zaista i dešava.  

Krupa na Vrbasu je netaknuta priroda  gdje vas svaki slap tjera da širom otvorite oči i pogledate kako priroda kreira pejsaže beskrajne ljepote kojih se oči ne mogu nagledati, a srce ne može napuniti samo jednom posjetom. Nekada je ovo bilo lokalno izletiše za koji je znao mali broj ljudi, a danas je to top destinacija koja se preporučuje kako domaćem stanovništvu tako i putnicima namjernicima koji na svoje Must visit liste uvrštavaju ovu destinaciju, navode iz Mape kulture.

Na slapovima se nalaze i vodenice koje su izgrađene prije oko 200 godina i na njima su lokalni stanovnici zarađivali za život. Vodenice i danas rade na istom principu. Koriste akumulaciju vode, jad, badanj dok je drveno kolo zamijenjeno metalnim. Kolo se pokreće pritiskom vode i sinhronizovano pokreće točkove koji melju žito. Neki od mlinova i danas su aktivni, a posjetioci slapova mogu kupiti brašno koje je samljeveno na prirodan način.

Nastojimo kroz video priloge prikazati sve ljepote BiH i rijetko ostanemo bez teksta, ali ovdje smo ostali nijemi. Nijemi jer ovo je jedna od onih lokacija gdje je svaka riječ suvišna. Posjetite i uživajte u huku koji voda kreira, a koji je nevjerovatno opuštajući. Huku koji vas tjera naprosto da se zaljubite u ovaj biser prirode koji se nalazi na 25 km od Banja Luke. U kojoj preporučujemo da posjetite Kastel.

Krupa na Vrbasu položaj

 

Krupa na Vrbasu nalazi se u dolini Vrbasa, na dolinskim stranama Krupe i padinama Manjače,  sa obje strane magistralnog puta Banja Luka—Jajce. 

Mikropoložaj naselja određuju geografske koordinate: 44°34’ i 44°39’ sjeverne geografske širine i 17°4’ i 17°7’ istočne geografske dužine. Krupa na Vrbasu sa svojim zaleđem, pripada Banjalučkoj mikroregiji, sastavnom dijelu Banjalučko-dobojske regije koja obuhvata dolinu i sliv srednjeg toka Vrbasa. 

Na osnovu ranijih tumačenja, Krupa sa okolinom pripada Zmijanju, posebnom predjelu u široj okolini Banje Luke, koje se definiše i kao kraj omeđen rijekama Vrbasom, na istoku, i Sanom, na zapadu, planinom Kozarom na sjeveru, i tokom Plive na jugu. 

Saobraćajno-geografski položaj je povoljan i komunikativan. Glavnim komunikacijama, magistralnim putem Banja Luka—Jajce, čija dužina iznosi 72 км, koji je izgrađen u vrijeme austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1894. godine, a pušten u saobraćaj 1896. godine, i regionalnim putem Banja Luka—Čađavica—Mrkonjić Grad, dužine 57 км, naselje je povezano sa susjednim i daljim geografskim predjelima, preko prostorno razgranate i guste mreže lokalnih i seoskih puteva. 

Početkom 20. veka, tačnije zakonom od 17. februara i 6. marta 1913. godine, planirana je gradnja željezničke pruge normalnog kolosjeka, čija bi trasa pratila put Banja Luka—Jajce, ali se od te ideje odustalo, najviše zbog zaštite srednjovjekovnih gradova u dolini Vrbasa.

Postoje indicije da je naselje Krupa na Vrbasu u prošlosti predstavljalo područje kojim su vodile važne saobraćajnice iz Panonije, na sjeveru, ka Jadranskom primorju, na jugu. Na to upućuju lokalitet Gradina, prahistorijska gradina i rimske utvrde u Racunama, Gradina u Pehuljama i srednjovekovno utvrđenje Greben-grad, na desnoj dolinskoj strani Krupe, južno od Krupe na Vrbasu.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture