Muzej 105. motorizovane brigade

[twenty20 img1=”4885” img2=”4886” offset=”0.5” before=”1942” after=”2019” hover=”true”]

[twenty20 img1=”4883” img2=”4884” offset=”0.5” before=”1992-1995” after=”2019” hover=”true”]