Muzej Kaknja: Svijetli primjer njegovanja kulture sjećanja koji nadilazi lokalne okvire

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Muzej Kaknja: Svijetli primjer njegovanja kulture sjećanja koji nadilazi lokalne okvire

U sklopu Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Kakanj djeluje i Muzej Kaknja, osnovan 2015. godine sa ciljem očuvanja kulturno-historijskih artefakata, događaja i činjenica vezanih za kakanjski kraj, ali i širu regiju. Njegovu izgradnju osigurala je Općina Kakanj, pomoglo Ministarstvo civilnih poslova BiH, te podržale tri velika privredna subjekta koja postoje u ovom gradu – cementara, termoelektrana i rudnik.

[umetnime]

Za veoma kratko vrijeme ova kulturna ustanova zavrijedila je pohvale i ostvarila zapažene rezultate. Njeno pokretanje i razvijanje dešava se u momentu kada Kakanj bilježi uspjehe i podvige na privrednom, infrastrukturnom, sportskom, turističkom i kulturnom planu, što je itekako doprinijelo afirmativnoj promociji i isticanju kao svijetlog primjera u vremenu kada institucije kulture rade i opstaju pod izrazito otežavajućim okolnostima.

Atraktivna lokacija, moderan vanjski izgled i blizina važnijih kulturnih zdanja razlog su zašto je posjećenost na zavidnom nivou, posebno kada su u pitanju organizovani dolasci učenika i srednjoškolaca, koji su u posljednje vrijeme prerasli u svojevrsnu tradiciju i nezaobilaznu praksu. To je naročito izraženo prilikom obilježavanja značajnih datuma, poput Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Dana općine, zatim godišnjica vezanih za srednjovjekovnu Bosnu, Narodnooslobodilački antifašistički i Odbrambeno-oslobodilački rat, te znamenite kakanjske ličnosti i kolektive.

Period od prahistorije do kraja srednjeg vijeka vjerodostojno je prikazan u okviru stalne muzejske postavke, koja obiluje mnoštvom pronađenih predmeta i simbola što potvrđuju prisustvo starih civilizacija na ovom prostoru. Ostaci nekadašnje ilirske i rimske kulture pronađeni na nekoliko lokaliteta svjedoče o tadašnjoj organizaciji života, običajima i geostrateškom položaju Kaknja kao mjesta pogodnog za naseljavanje.

[umetnime]

Razdoblje srednjovjekovne Bosne, koje donosi prvo spominjanje Kaknja u povelji kralja Stjepana Dabiše iz 1392. godine izdatoj u Kraljevoj Sutjesci vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću, obrađeno je hronološki i detaljno. Postojanje čak 71 nekropole stećaka izvor je vrijednih saznanja i dokaza o srednjovjekovnoj bosanskoj državi, a o njihovoj arheološkoj zaštiti na terenu brine upravo Muzej. Čuveni i grandiozni Zgošćanski stećak, pronađen na lokalitetu Crkvina u naselju Zgošća, indikativna je slika snage uma i moći krune tadašnjeg vremena.  Numizmatička postavka sa preko 2000 novčanica, dragocjeni nakit, poput srednovjekovnog prstena sa pečatom, te impresivna maketa kraljevskog grada Bobovca samo su neki od vrijednih eksponata iz tog dijela prošlosti.

Kula hadži Muhamed-bega, kuća poznatija kao „turski sud“, nacionalni je spomenik smješten u kakanjskom naselju Ribnica. Nijemi je to svjedok perioda osmanske vladavine, a geneza njenog drugog naziva izvučena je iz njegove nekadašnje uloge, budući da je taj objekat služio kao lokalni sud. Zbog blizine površinskog kopa i ugroženosti same građevine, predviđeno je njegovo izmještanje. Turski sud je također pod zaštitom Muzeja.

Kako je Kakanj, između ostalog, poznat kao industrijski grad, dio muzejskog prostora posvećen je historiji rudnika i termoelektrane, čija maketa na malom prostoru slikovito sažima drugi po veličini industrijski kompleks tog tipa u državi.

U Muzeju se čuva i etnografska zbirka u kojoj su eksponati koji podsjećaju na život u ovom kraju, nošnje, ručni radovi, stan za tkanje ćilima, kao i sami ćilimi koje su tkale žene iz kraja. Njegovanje kulture sjećanja naročito je izraženo kroz stalnu postavku Kaknja u Drugom svjetskom ratu, u okviru koje se ljubomorno čuva spomen na kakanjske pokretače otpora, poput Rudija Čajaveca, pionira partizanskog zrakoplovstva. Uniforme, obilježja i oružje iz tog perioda ukratko daju presjek položaja i uloge ovog grada u tim sudbonosnim vremenima borbe protiv fašizma. Kakanj je i u posljednjem Odbrambeno-oslobodilačkom ratu dao nemjerljiv doprinos u odbrani domovine od agresije, zbog čega je postavljena stalna zbirka sa odjećom, predmetima i oružjem koje su Kakanjci nesebično poklanjali Muzeju. I u tome leži još jedna njegova posebnost – on je naprosto srastao sa svojim gradom i njegovim stanovnicima, uselivši se u lokalni kulturni život kao trajni pečat minulih vremena koja su trajno oblikovala konture grada smještenog na obalama rijeka Zgošće i Bosne.   

[native]

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Kriva ćuprija iz 1558: Minijaturna verzija mostarskog Starog

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

HOME


TOP MJESTA


TOP AVANTURA


TOP GRAD


BILO NEKAD


TOP HOTEL


TOP RESTORAN


OSTALO


Povratak na kategoriju ostalo

Kriva ćuprija iz 1558: Minijaturna verzija mostarskog Starog

Turizam, tradicija i jos ponešto

Kriva ćuprija u Mostaru, izgrađena 1558. godine, jednolučni je kameni most što datira iz 16. stoljeća. Starija je to sestra mostarskog simbola – nenadmašnog Starog, koji je zvanično dovršen 1566. godine.

[umetnime]

Svojim vizuelnim identitetom u potpunosti odgovara konturama mlađeg brata, od kojeg je udaljena nekih 100-tinjak metara, pa se s razlogom smatra da je ćuprija sagrađena kao urnek za kasnije podignuto tridesetmetarsko kameno zdanje. Njena dužina iznosi 8, a visina 4 metra, što je za tadašnje prilike zadovoljavalo ukazane potrebe. Mješavina je više materijala i kamenih blokova, pa joj tako danas donji dio luka neodoljivo podsjeća na glatku površinu Starog mosta, dok gornja konstrukcija sa završecima čini spoj sitnijih elemanta, karakterističnih za južne krajeve, dajući joj tako atipičnu dimenziju.

Za vrijeme osmanske vladavine, ovaj most je povezivao obale u donjem toku rijeke Radobolje, kao jedini takav u tom periodu. Budući da je trgovina bila poprilično razvijena, ćuprija se nametnula kao izrazito frekventna komunikacija, naročito u povezivanju sjevera i juga, jer se nalazila tik uz glavni saobraćajni drum.

Prolaskom željezničke pruge i njenih stanica, ova poveznica gubi na značaju, pa je s vremenom okružuju stambene građevine s obje strane Radobolje. Svoju novu ulogu dobija procvatom turizma, ali i zahvaljujući činjenici da je zbog kulturno-historijskog značaja uvrštena na UNESCO-ovu listu svjetske kuluturne baštine, zajedno sa Starim mostom i starom gradskom jezgrom.

U njegovoj neposrednoj blizini nalazi se istoimeni hotel, zajedno sa nekoliko ugostiteljskih objekata poput Black dog PUB-a, restorana Kaldrma i drugih, iz kojih se pruža potpun pogled na samu ćupriju. Naročit doživljaj predstavlja posmatranje ovog zdanja tokom predvečerja i večernjih sati, kada presijana blagim narandžasto-žućkastim svjetlima sa obližnjih kuća oblači lepršavu haljinu živosti i vedrine, dajući istovremeno utisak prostranosti i grandioznosti.

[umetnime]

Danju joj pak društvo pravi samoniklo zelenilo, što kad se posmatra u pravcu Starog mosta, uz neizostavne hercegovačke krovove, preko nekoliko minareta i Starog grada pogled vodi sve do Saborne crkve Svete Trojice, odnosno padinskih dijelova gorostasnog Veleža, pa tako u jednom dahu prikaže doživljaj Mostara u malom.  

AUTOR

Mirza Imamović

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Vrandučka pisarnica je nijemi svjedok pisanja historije Bosne

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

HOME

 

TOP MJESTA

 

TOP AVANTURA

 

TOP GRAD

 

BILO NEKAD

 

TOP HOTEL

 

TOP RESTORAN

 

OSTALO


Povratak na kategoriju bilo nekad

Vrandučka pisarnica je nijemi svjedok pisanja historije Bosne

Znamo da je pismo vještina kojom čovjek označava cijele riječi ili pojedine glasove vidljivim, uobičajenim znacima, da bi se saopštili drugima ili da bi se podsjetilo na njih. Pismo je grafičko predstavljanje jezika. Prahistorijski crteži u pećinama  govore koliko je pismo staro. Najranije vrste „pisma“ su bili raboši ili čvorovi. Mi i danas zavežemo čvor, da bi se na nešto podsjetili. Kasnije su nastali crteži, na kamenu petroglifi i crtanje predmeta koji podsjećaju na ono što se htjelo označiti, tj. piktografija. Danas pišemo na papiru, odnosno biljnoj materiji.

[umetnime]

Pisarnica je posebna unutrašnja prostorija, institucija sama za sebe i prilično složena ustrojena jedinica. Pisari obavljaju sve poslove pisanja u pisarnicama. Pisari primaju i pregledaju pismena i druga dokumenta, vrše razvrstavanje dokumentacije, raspoređivanje, prepisivanje, otpremanje, upisivanje u odgovarajuću evidenciju. Također, jedan od najvažnijih poslova svih pisara je arhiviranje, odnosno, čuvanje svih zapisanih dokumenata, knjiga, priručnika tj., njihova pismohrana. Pismohrana je sastavni dio svake pisarnice, koja čuva i izdaje pisane dokumente i ostalu pisanu građu. Tu se vrši postupak izdvajanja odložene dokumentacije (građe), nakon isteka propisanog roka čuvanja. Izdvajanje se vrši radi uništenja, posudbe ili predaje nadležnom arhivu. Svi pismeni dokumenti su djela pisara. Dokumenti su zapisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, štampani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi podaci. Svaki pisar u pisarnici svakodnevno radi sa spisima odnosno aktima. Spis je skup pismenih priloga i drugih dokumenata koji se odnosi na isti predmet ili isto pitanje.

[umetnime]

Pisar je u davna vremena obično bilo muško zanimanje. Imao je svoj radni stol, svoju uniformu, papir za pisanje i pero sa mastilom. U ta davna doba, kada su rijetki znali pisati, pisar bi vam, uz nadoknadu, pomogao da napišete pismo, molbu ili zahtjev. Vremenom su se pisarnice u bibliotekama i samostanima posvetile prepisivanju i prevođenju knjiga. Stoga su pisarnice, prije pojave štamparske prese, bile mjesto gdje se rađala književnost.

U galeriji možete pogledati fotografije pisarnice na tvrđavi Vranduk.

AUTOR

Amela Hajdarević

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Znate li zašto je Jablanica toliko bitan grad u historiji Balkana?

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Znate li zašto je Jablanica toliko bitan grad u historiji Balkana?

Na dan 12.11.1978. godine drugim riječima na obilježavanju 35 godišnjice bitke na Neretvi nedaleko od srušenog mosta nikao je on, kao simbol sjećanja na historijski čin. Zauzima 3312 kvadratnih metara djelo je arhitekata Branka Tadića, Zdravka Dunđerovića i Mustafe Ramića. Prvobitno u muzeju je bila izložena samo postavka “Bitka za ranjenika na Neretvi”, ali danas se tu nalaze i postavke IV korpusa AR BiH i jablanička etno-kuća. Ispred muzeja se nalazi srušeni most, kao i lokomotiva, haobice i ostala operam korištena u epskom boju na Neretvi. Jablanica danas – pogledajte kako izgleda muzej i ostatci koji sjećaju na 1943. u našoj foto galeriji.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Upoznaj Stari grad Maglaj

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Upoznaj Stari grad Maglaj

Spada među veće i jače utvrde u dolini rijeke Bosne, oko koje se razvilo naselje koje je vremenom preraslo u centar okruga.

Podignuta je na vrletnoj i magmatskoj stijeni nad desnom obalom rijeke Bosne. Sadašnji izgled, stari grad Maglaj je dobio u tursko doba, a u svom životu od šest stoljeća,sačuvano je srednjevjekovno jezgro.

Uprkos  svom nepristupačnom položaju, kulama, zidinama i tabijama, puškarnicama i topovima, misirskim fitiljima tvrđava je u nekoliko navrata osvajana od vojske Eugena Savojskog,  Omer-paše Latasa i drugih.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Upoznaj Stari grad Vranduk

Turističko-informativni portal

logo-01

Posjeti.ba

Upoznaj stari grad Vranduk

U današnje vrijeme ljudi znaju cijenu svega, a vrijednost ničega

Stari grad Vranduk je gledajući sa historijskog aspekta jedna od najznačajnih tvrđava u BiH je Vranduk. Nalazi se na prostoru gdje je bilo šest tvrđava u zeničko dobojskom kantonu. Vijekovima je sa ponosom Vranduk bio poznat kao “Kapija Bosne” ili “Ključ Bosne” jer ulazak u Bosnu svim osvajačima je bio moguć jedino osvajanjem ove tvrđave.

Prvo zabilježeni pisani dokumenti u kojima se Vranduk pominje datiraju iz 1410. godine kada su ugarski vojnici zarobili trgovce iz Dubrovnika pod tvrđavom. Nedugo nakon toga upravo ova tvrđava postaje kraljevski grad. Osmanlije su u više navrata pokušale okupirati ovaj grad, ali tek 1463. godine okupacija je uspjela Sultanu Mehmed Fatihu II. To je trenutak kada je Bosna postala dio Osmanlijske imperije.

Stari grad Vranduk je klasični primjer srednjovjekovne bosanske utvrde, koja se nalazi u brdsko-planinskom terenu i koja upravu svoju poziciju koristi u svrhu odbrane. Na izgled mali grad unutar tvrđave je mogao primiti 25 stalno stacioniranih vojnika. Zahvaljujući svom geostrategijskom položaju, Vranduk je predstavljao jedno savršeno odbrambeno utvrđenje u širem području centralne Bosne. Bio je teško osvojiva tvrđava i u svom pohodu na Sarajevo, Eugen Savojski ga je zaobišao, a potom zauzeo Sarajevo i spalio ga. U svojim zapisima Savojski navodi da je Vranduk „ključ Bosne“ i iako je osvjio sva mjesta na pravcu od Doboja do Žepća, u dolini rijeke Bosne, Vranduk je zaobišao. Procijenio je da ga nemože osvojiti !

Džamija koju su po dolasku u Bosnu izgradili osmanski vojnici i danas gordo stoji i nosi ime Sultana Fatiha i jedna je od rijetkih koje je on izgradio u Bosni. Danas se tvrđava koristi kao turistićki dragulj i za razne ljetne kulturne manifestacije.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture