Muzej Kaknja: Svijetli primjer njegovanja kulture sjećanja koji nadilazi lokalne okvire

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Muzej Kaknja: Svijetli primjer njegovanja kulture sjećanja koji nadilazi lokalne okvire

U sklopu Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Kakanj djeluje i Muzej Kaknja, osnovan 2015. godine sa ciljem očuvanja kulturno-historijskih artefakata, događaja i činjenica vezanih za kakanjski kraj, ali i širu regiju. Njegovu izgradnju osigurala je Općina Kakanj, pomoglo Ministarstvo civilnih poslova BiH, te podržale tri velika privredna subjekta koja postoje u ovom gradu – cementara, termoelektrana i rudnik.

Za veoma kratko vrijeme ova kulturna ustanova zavrijedila je pohvale i ostvarila zapažene rezultate. Njeno pokretanje i razvijanje dešava se u momentu kada Kakanj bilježi uspjehe i podvige na privrednom, infrastrukturnom, sportskom, turističkom i kulturnom planu, što je itekako doprinijelo afirmativnoj promociji i isticanju kao svijetlog primjera u vremenu kada institucije kulture rade i opstaju pod izrazito otežavajućim okolnostima.

Atraktivna lokacija, moderan vanjski izgled i blizina važnijih kulturnih zdanja razlog su zašto je posjećenost na zavidnom nivou, posebno kada su u pitanju organizovani dolasci učenika i srednjoškolaca, koji su u posljednje vrijeme prerasli u svojevrsnu tradiciju i nezaobilaznu praksu. To je naročito izraženo prilikom obilježavanja značajnih datuma, poput Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Dana općine, zatim godišnjica vezanih za srednjovjekovnu Bosnu, Narodnooslobodilački antifašistički i Odbrambeno-oslobodilački rat, te znamenite kakanjske ličnosti i kolektive.

Period od prahistorije do kraja srednjeg vijeka vjerodostojno je prikazan u okviru stalne muzejske postavke, koja obiluje mnoštvom pronađenih predmeta i simbola što potvrđuju prisustvo starih civilizacija na ovom prostoru. Ostaci nekadašnje ilirske i rimske kulture pronađeni na nekoliko lokaliteta svjedoče o tadašnjoj organizaciji života, običajima i geostrateškom položaju Kaknja kao mjesta pogodnog za naseljavanje.

Razdoblje srednjovjekovne Bosne, koje donosi prvo spominjanje Kaknja u povelji kralja Stjepana Dabiše iz 1392. godine izdatoj u Kraljevoj Sutjesci vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću, obrađeno je hronološki i detaljno. Postojanje čak 71 nekropole stećaka izvor je vrijednih saznanja i dokaza o srednjovjekovnoj bosanskoj državi, a o njihovoj arheološkoj zaštiti na terenu brine upravo Muzej. Čuveni i grandiozni Zgošćanski stećak, pronađen na lokalitetu Crkvina u naselju Zgošća, indikativna je slika snage uma i moći krune tadašnjeg vremena.  Numizmatička postavka sa preko 2000 novčanica, dragocjeni nakit, poput srednovjekovnog prstena sa pečatom, te impresivna maketa kraljevskog grada Bobovca samo su neki od vrijednih eksponata iz tog dijela prošlosti.

Kula hadži Muhamed-bega, kuća poznatija kao „turski sud“, nacionalni je spomenik smješten u kakanjskom naselju Ribnica. Nijemi je to svjedok perioda osmanske vladavine, a geneza njenog drugog naziva izvučena je iz njegove nekadašnje uloge, budući da je taj objekat služio kao lokalni sud. Zbog blizine površinskog kopa i ugroženosti same građevine, predviđeno je njegovo izmještanje. Turski sud je također pod zaštitom Muzeja.

Kako je Kakanj, između ostalog, poznat kao industrijski grad, dio muzejskog prostora posvećen je historiji rudnika i termoelektrane, čija maketa na malom prostoru slikovito sažima drugi po veličini industrijski kompleks tog tipa u državi.

U muzeju se čuva i etnografska zbirka u kojoj su eksponati koji podsjećaju na život u ovom kraju, nošnje, ručni radovi, stan za tkanje ćilima, kao i sami ćilimi koje su tkale žene iz kraja. Njegovanje kulture sjećanja naročito je izraženo kroz stalnu postavku Kaknja u Drugom svjetskom ratu, u okviru koje se ljubomorno čuva spomen na kakanjske pokretače otpora, poput Rudija Čajaveca, pionira partizanskog zrakoplovstva. 

Uniforme, obilježja i oružje iz tog perioda ukratko daju presjek položaja i uloge ovog grada u tim sudbonosnim vremenima borbe protiv fašizma. Kakanj je i u posljednjem Odbrambeno-oslobodilačkom ratu dao nemjerljiv doprinos u odbrani domovine od agresije, zbog čega je postavljena stalna zbirka sa odjećom, predmetima i oružjem koje su Kakanjci nesebično poklanjali Muzeju. I u tome leži još jedna njegova posebnost – on je naprosto srastao sa svojim gradom i njegovim stanovnicima, uselivši se u lokalni kulturni život kao trajni pečat minulih vremena koja su trajno oblikovala konture grada smještenog na obalama rijeka Zgošće i Bosne.  

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Zavičajni muzej Visoko – Čuvar vrijednih eksponata prirodnog i kulturnog naslijeđa

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Zavičajni muzej Visoko - Čuvar vrijednih eksponata prirodnog i kulturnog naslijeđa

Bilo da putujemo kroz njegovu historiju, bilo da je to njegovom geografskom dužinom i širinom, Visočko polje ima mnoštvo znamenitosti. Tragovi ljudskog života sežu još iz davnih vremena neolita, a uvijek je zauzimalo značajne pozicije kroz historiju, od Rimskog carstva, Srednjovjekovne bosanske države, osmanlijskog perioda, austrougarskog, jugoslavenskog, pa do današnjih dana. Kroz izuzetno dug period postojanja nedvojbeno je da sadrži mnoštvo kulturno-historijskih nalaza i lokaliteta, što daje dobru osnovu za proučavanje, prezentovanje, turizam i očuvanje tradicije.

Institucija od izuzetnog značaja za stručni, ali i kulturno-historijski i turistički potencijal jeste Zavičajni muzej Visoko. Muzej je osnovan 1953. godine, a od 1957. godine je smješten u zgradu u kojoj se i danas nalazi, na adresi Ulica Alije Izetbegovića, broj 29. Pored osnovne muzejske djelatnosti –  istraživanja, prikupljanja, stručne obrade, zaštite i čuvanja muzejske građe uz njenu prezentaciju putem organizovanja i priređivanja izložbi u saradnji sa srodnim i drugim ustanovama i pojedincima, Zavičajni muzej Visoko je registrovan i za naučno-istraživački rad, izdavačku djelatnost i zaštitu kulturne baštine, odnosno objekata i predmeta kulturno-historijskog naslijeđa na području grada Visoko. Prenoseći dašak prošlog vremena  Muzej raspolaže većim brojem tematski raznovrsnih zbirki i obuhvata muzejsku građu. Ukupno ima sedam tematskih zbirki:

 1. Numizmatička zbirka broji 692 numizmatičke jedinice iz skoro svih epoha i civilizacija na prostoru BiH.
 2. Arheološka zbirka je najbrojnija zbirka Zavičajnog muzeja. Obuhvata materijal svih ubiciranih, rekognosciranih i arheološki istraženih prahistorijskih nalazišta sa područja visočke kotline. Broji 87 046 raznovrsnih arholoških jedinica.
 3. Srednjovjekovna zbirka broji 164 jedinice.
 4. Etnografska zbirka ukupno broji 934 etnografske jedinice.
 5. Geološko-paleontološka zbirka obrađuje tri podzbirke: rude, stijene i fosile. Broji 470 geološko-paleontoloških jedinica, te se još uvijek radi na dopunjavanju zbirke. 
 6. Zbirka predmeta NOB-a/NOR-a (u ovoj zbirci je obrađeno i oružje iz I svjetskog rata, II svjetskog rata i oružje iz perioda Agresije na RBiH 1992-1995. godine) broji 204 inventarne jedinice, a postoje još 23 predmeta koje treba stručno obraditi.
 7. Umjetnička zbirka je najmlađa zbirka i broji 14 inventarnih jedinica.

U vlasništvu Zavičajnog muzeja Visoko je i nekoliko arheoloških nalazišta koja su od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Arheološki lokalitet „Okolište“ svjedoči o postojanju života na području Visokog još u prahistorijskom dobu. Posebnost ovog lokaliteta je u tome što se ovdje susreću Butmirska i Kakanjska kultura, te se stručnim istraživanjima došlo do zaključka da se na lokalitetu Okolišta život odvija u kontinuitetu 5500 godina.

Stara bosanska srednjovjekovna utvrda Čajangrad je ruševina utvrđenja. Na ostacima jednog zida dužine 30 metara vidljiva je struktura karakteristična za srednjovjekovnu gradnju. Smatra se da je ovo utvrđenje imalo funkciju čuvanja važnog puta između srednjovjekovnog kraljevskog grada Visoki i Bobovca.

U ranom srednjem vijeku u Visočkom polju se formirala stabilna teritorijalno-politička zajednica Bosna-župa, odakle je počeo proces širenja srednjovjekovne države Bosna. U ovom prostoru nalaze se četiri značajna lokaliteta: Biskupići (mjesto nalaza ploče Kulina bana koju je on na istom mjestu izgradio krajem XII stoljeća), Moštre (mjesto vladarskog dvora sa dvorskom kancelarijom), Mile (zborno mjesto državnih sabora, krunidbena i grobna mjesta bosanskih vladara), Visoki (utvrđeni grad i povremena rezidencija bosanskih vladara, stolno mjesto bosanskog kneza).

Mile su bile najstariji upravni, kulturni i vjerski centar srednjovjekovne države Bosna- kompleks koji se sastoji od crkava sv. Kuzme i Damjana i sv. Nikole. Mile su mjesto održavanja „sabora sve Bosne“bosanskih sabora, krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva i gdje se nalazi crkva sv. Nikole- grobna crkva Stjepana II i Tvrtka I Kotromanića, dvojice najznačajnijih vladara srednjovjekovne bosanske države, franjevački samostan kojem je pripadala pomenuta crkva i sjedište prve organizacije Katoličke crkve u Bosni.

Na području grada Visoko nalazi se sedam nacionalnih spomenika:

 1. Arheološko područje Mili;
 2. Graditeljska cijelina- Tabačka/Tabhanska džamija;
 3. Historijsko područje- Stari grad Visoki;
 4. Graditeljska cjelina- Pravoslavna crkva sv. Prokopija;
 5. Arheološko područje- Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići;
 6. Građevinska cjelina- Samostan sv. Bonaventure u Visokom
 7. Graditeljska cjelina- Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog.

Iako se ime Visoko pojavljuje relativno kasno, nalazi iz vremena Kulina bana kazuju da baštinimo grad čiji je značaj bio nemali kako za nas tako i za Europu. Kada neolitski lokalitet Okolišta povežemo sa rimskim cestama i osmatračnicama, zatim sa srednjovjekovnim lokalitetima Mile, starog grada Visoki i Čajengrad, mahalama,džamijama formiranim u doba Osmanlija, crkava, samostana, urbanom arhitekturom iz doba Monarhije, te sve ukombinujemo sa trgovinom i zanatstvom, shvatamo značaj Visokog za Bosnu i Hercegovinu.  Svaki kvadrat zemlje Visočkog polja priča svoju priču, a Zavičajni muzej Visoko istu osluškuje i prenosi svima.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Daorson glavni grad ilirskog plemena Daorsa

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

HOME

 

TOP MJESTA

 

TOP AVANTURA

 

TOP GRAD

 

BILO NEKAD

 

TOP HOTEL

 

TOP RESTORAN

 

OSTALO


Povratak na kategoriju bilo nekad

Daorson glavni grad ilirskog plemena Daorsa

Oko 3 kilometra sjeverozapadno od Stoca, smješten je na jednom zaravanku poviše sela Ošanića arheološki lokalitet zvan »Gradina« ili »Banje«, kako se također često čuje kod okolnog stanovništva. (Basler, 1956, 79)

[umetnime]

Jedna od najznačajnijih karakteristika lokaliteta Daorson jeste postojanje tzv. kiklopskih zidova, tj. zidova koji su izrađeni u tehnici suhozida, gdje se kameni blokovi redaju jedan na drugi bez ikakvog veziva.  Kako navodi Đuro Basler u svom tekstu Gradina na Ošanićima kod Stoca, kiklopski zidovi ovdje su najvjerovatnije zatvarali akropolu naselja u čijem središtu je veliki kameni tumul. (Basler, 1956, 81)

[umetnime]

Daorson je predstavljao glavni grad ilirskog plemena Daorsa koje je bilo helenizirano, a samo ime grada poznato nam je sa numizmatičkog materijala, tj. novčića sa natpisom Daorson. Kako navodi Azra Kurtović u tekstu Ispitivanje kamena iz megalitskih zidina Daorsona – „Hercegovačke Mikene“, grad Daorson ima mnoge karakteristike manjeg helenističkog grada. (Kurtović, 2017, 142)

Pored toga, na ovom lokalitetu pronađeni su brojni nalazi na kojima je naglašen helenistički uticaj, bilo da se radi o predmetima domaće proizvodnje na kojima se može vidjeti ovaj uticaj, ili pak o predmetima koji su na ovo područje dospjeli trgovinom. Među najvažnije nalaze ubrajaju se već spomenuti novčići na kojima je grčkim alfabetom napisano ime grada, tu je i raznovrsni i keramički materijal, skifosi, tegule, te metalni predmeti od kojih se posebno izdvajaju pojasne pločice sa brojnim simbolima, a tu su prikazi ptica, stabala, krugova, itd.

Pored novčiča s imenom grada, kako navodi Snježana Vasilj u tekstu Novčić Fokide s gradine u Ošanićima kod Stoca, pronađen niz numizmatičkog materijala: novčič Fokide, novac Farosa, drahme iz Dirahija s prikazom Herakla i Pegaza, a tu je i rimski novac, rimski republikanski as s likom Janusa i motivom lađe s natpisom ROMA. (Vasilj, 2002, 2)

[umetnime]

Brojni arheološki materijal,  ostaci naselja, kiklopski zidovi i akropola, helenistički i rimski aarheološki materijal svjedoče o važnosti Daorsona za proučavanje razvoja ovog područja, ali i trgovine i komunikacija.


Ahmed Lindov – ahmedlindov.ba


Guest House Check In Stolac


Yugotour.ba


Hostel Monna

AUTOR

Zerina Kulović

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Znate li koji grad u BiH se nekada zvao Džisr-i-Kebir?

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

HOME


TOP MJESTA


TOP AVANTURA


TOP GRAD


BILO NEKAD


TOP HOTEL


TOP RESTORAN


OSTALO


Povratak na kategoriju bilo nekad

Znate li koji grad u BiH se nekada zvao Džisr-i-Kebir?

Nekadašnji Džisr-i-Kebir je naseljeno mjesto smješteno na teritoriji grada Bihaća i u samom centru Nacionalnog parka „Una“. Svojevrsna kapija između Krajine, odnosno Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ovo malo naselje krije zanimljive simboličnosti i predaje. Pretpostavlja se da je nastalo krajem 17. i prvih godina 18. stoljeća. Gradić je to sagrađen na otoku, a sva je prilika da je rukav Une, s južne strane grada, prokopala ljudska ruka. Bio je oklopljen bedemima čiji tragovi se, mjestimično, još i danas vide. Na ovom su gradiću bila četvera vrata i dvije tabije: istočna Horića, a zapadna Ćemalovića. U službenim turskim ispravama 18. stoljeća, Kulen Vakuf se naziva još Džisr-i-Kebir, što u prevodu znači “Veliki most”. Taj toponim vezan je za poznati most na rijeci Uni, sagrađen između 1703. i 1730. godine radi spajanja dvije obale.    

[umetnime]

 

U jednom popisu pograničnih utvrda, pisanom prije 1791. godine, spominje se, uz Ostrovicu, Havalu, Orašac i palanku Čovku, također i Džisr-i-Kebir, mada je još nešto prije nazivan i neslužbeno pisan kao Palanka Mahmut-paše Kulenovića. Mahmut-paša je sagradio ovdje i jednu džamiju, koje danas nema, i uz nju ostavio znamenit vakuf, po kojem se nazvalo i samo mjesto. Naziv Vakuf upotrebljava se već u drugoj polovini 18. stoljeća. Nakon dolaska Osmanlija, nastali su Kulen Vakuf, utvrda Havala, grad u Orašcu i kule na Čovki i Prkosima. Interesantna je činjenica koja govori da je pripojen našoj zemlji padom srednjovjekovne Bosne. 

[umetnime]

Upravo zbog svoje bogate prošlosti, ovo mjesto može se pohvaliti interesantnom arhitektonskom zaostavštinom. Tako na strmom brdu iznad Une, u naselju Ostrovica, uzdiže se veliko srednjovjekovno i osmanlijsko utvrđenje Stari grad Ostrovica. Nijemi je to svjedok i onih mračnih, tragičnih vremena ’40-tih i ’90-tih, čiju je cijenu ovdašnje stanovništvo skupo platilo masovnim protjerivanjem i pustošenjem. Ratni ožiljci, još uvijek vidljivi, bole i danas.

Biserna Una oko koje se Kulen Vakuf udobno pozicionirao, netaknuti pejzaži i mirnodopski ambijent lišen svakog industrijskog žamora ogroman su potencijal za razvoj seoskog turizma, posebno zahvaljujući relativno maloj udaljenosti od centra regije Bihaća, što su lokalna domaćinstva, grupisana kroz Udruženje žena, u posljednje vrijeme prepoznala, tako da ponude restorana i smještajnih kapaciteta ne manjka. Svakako najveći brend koji oživi ovaj kraj jeste Una regata, nakon koje se ponovo vraća svojoj tihoj i samozatajnoj svakodnevnici.  

[umetnime]

 

Realizovani u saradnji sa:


Ahmed Lindov – ahmedlindov.ba


Bistro Džisrikebir Kulen Vakuf


Domaćinstvo Una-Ostrovica


Grupacija Silver – Motel 09, Restoran Stari hotel – Tahir Jaganjac

AUTOR

Mirza Imamović

FOTOGRAF

Dalila Šečić

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Znate li šta je kraljica Katarina napisala u svom testamentu?

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Znate li šta je kraljica Katarina napisala u svom testamentu?

Turizam, tradicija i jos ponešto

U svijetu obilježenom političkim i crkvenim pravilima, stalnim takmičenjima i borbama za vlast, žene su rijetko dolazile u prvi plan. Oni koji su vodili glavnu riječ bili su često proračunati, grubi, ambiciozni, nametljivi, ali i nezasiti borbe za moć i bogatstvo. Razmišljajući o takvom jednom periodu, postavljaju se pitanja o životu, o ljudskim odnosima, o sklapanju brakova, općenito razmišljamo o vrijednosti žene. Institucija braka je bila jako specifična. U Bosni u tom periodu nije postojalo posebno bračno pravo, nego se brak sklapao prema običajima i tradiciji. Nije postojao crkveni brak, niti je taj isti brak bio potčinjen crkvi, ritualima i pravilima.

To je bio „bogumilski brak“ i sklapao se prilično lahko. Mladoženja je tražio od mlade da mu bude dobra i vjerna. Žene se nisu uzimale zbog miraza, već zbog ugleda, časti, dobrote i ljubavi. Ipak, takvi brakovi sklopljeni iz dobrote i ljubavi nisu bili dugotrajni, pa su se neki vladari ženili i po nekoliko puta iz opet nekih drugih razloga koji baš i nisu imali veze sa dobrotom i ljubavi. Sa druge strane je ipak bila rimokatolička crkva koja ovakve brakove nije priznavala kao validne jer su sklapani na krivovjeran način. I to je jedan od razloga zbog kojih su se vladari razvodili i ponovo ženili kako bi za taj novi brak dobili papin blagoslov. Jedan od takvih brakova je bio i brak lijepe Vojače i kralja Stjepana Tomaša, koju je on ostavio kako bi se oženio kćerkom vojvode Vukčića, Katarinom.

[umetnime]

Tada na scenu nastupa dobro odgojena Katarina, koja je uvijek bila uz svog muža i pratila ga na svim putovanjima. O svim prilikama u kojima se našla kraljica Katarina pisali smo ranije. U ovom tekstu se želimo dotaći onoga što je kraljica u svojoj bolesničkoj postelji napisala u svom testamentu. Postavlja se pitanje da li je taj testament vjerodostojan i da li se općenito jedna država može oporučiti.  

Kraljica je u svom testamentu napisala da svoju državu ostavlja svojoj djeci ukoliko ih pronađu i ako prihvate ponovo vjeru svoga oca, a ukoliko se to ne desi svoje kraljevstvo ostavlja Svetoj stolici. U tekstu romana „Katarina kraljica bosanska“ govorilo se više o kraljičinom testamentu. I tako je pisalo, da u posljednjoj noći života kraljice Katarine, na vrata njenog novog doma dolazi važan gost, general don Francisko. General je pripadao dominikanskom redu i važio je za jednog vrsnog teoretičara međunarodnog prava.

Neobično je to što je baš neko ko je bio pripadnik dominikanskog reda bio uz kraljicu u njenim posljednim trenucima, umjesto da to bude neko od franjevaca sa kojima je kraljica bila zaista bliska u svom stvarnom životu. U romanu se spominje kako je general Francisko kraljici kao dar poslao ribe za večeru i kasnije joj donosi njenu autobiografiju odnosno njen testament na potpis. Ķraljica je bila ponekad svjesna, ponekad bi potpuno odlutala u razmišljanjima, ali je otkrivala svoj život kraljice nesretnog i progonjenog naroda ali i patnju majke koja je bila razdvojena od svoje djece.

General Francisko je istakao da potpisivanjem testamenta Bosna postaje vlasništvo Rimske crkve, pri čemu mu je kraljica odgovorila sljedećim riječima: „Ne, uzoriti generale! Ja nemam pravo na to! Kruna, mač, plašt, pa to su predmeti, ali u slučaju o kojem vi govorite… i kako ga prikazujete, to nikako ne znači, to mogu potvrditi samo velike bosanske vojvode…velike vojvode… I stanak bosanski!“

Još jednom isti ovaj stav kraljica Katarina ponavlja, kada joj general spominje kada je njen sin prešao na islam. „Zašto mi sina spominjete i Bosnu; ni njemu ja Bosnu ne mogu pokloniti, ni prijestolje u njoj ne ide to…Bez stanka bosanskog, bez pristanka vojvoda bosanskih, nikako ne ide. Ne mogu mu ja dati Bosnu.“

Čitajući ove riječi čovjek bi pomislio da je državu tako lahko pokloniti, da je država poput nekog lijepo zapakovanog dara koji samo treba uručiti onome kome želimo. Međutim, nije to tako lahko izvesti. Državni sabor je bio jedina nadležna institucija u bosanskom kasnom srednjem vijeku koja se i bavila ovakvom vrstom pitanja. Taj državni sabor Bosne odnosno Stanak je bio apsolutno nadležan za pitanja koja su se ticala izbora novog vladara, uzimanja državne teritorije i općenito se bavio vanjskom politikom zemlje.

Zanimljivo je da nakon 1463. godine i pohoda sultana po Bosni ova institucija nije više ni postojala. Na kraju, niko ne bi mogao ni garantovati Sigismundu da će jednog dana zaista doći do kraljevskog trona, jer se on nije naslijeđivao ni po principu primogeniture, ni po principu seniorata.

Naslijeđivanje po principu primogeniture bi značilo da najstariji sin naslijeđuje svog oca na prijestolju, dok princip seniorata kaže da nakon smrti kralja na njegovo mjesto dolazi najstariji član porodice. Interesi i raspoloženje bosanskog plemstva u datom trenutku su bili ključni faktori za izbor novog kralja, ali naravno sve to bi bilo urađeno kroz instituciju Stanka.

Ako se ponovo vratimo na testament bitno je istaći da kraljica Katarina nije bila posljednja bosanska kraljica. Poslije nje je bila i kraljica Mara ili Jelena, a ona nikome nije ništa oporučila. Ime posljednje bosanske kraljice Mare ili Jelene svjesno je potirano pa se Katarina navodi kao posljednja bosanska kraljica. Djelimično bi bio i razlog što bi kao posljednja bosanska kraljica imala pravo na odluku da Bosnu daruje papi u vlasništvo, ukoliko njena djeca ne ustraju na putu vjere njihovog oca. U ovom dijelu se postavlja pitanje čak ukoliko se jedna država od strane kraljice umjesto njenih državnih institucija može dati u nasljedstvo zar to onda ne bi trebala učiniti posljednja bosanska kraljica, a to bi svakako bila Mara.

[umetnime]

Nakon smrti svojih muževa obje kraljice su postale udovice, što ih odmah čini bivšim kraljicama, a nakon smrti kralja Stjepana Tomaševića nije izabran novi kralj, tako da nije bilo ni nove kraljice. Princ Sigismund je  boravio u osmanskoj državi i kako kažu uživao veliku naklonost sultana Fatiha i bio na funkciji bega u jednom od sandžaka. Kako ni Mara ni Sigismund nisu testamentom sultanu darovali državu, iako je on veći dio i posjedovao, dokazuje se da kraljica Katarina nije bila posljednji legitimni predstavnik Bosne. Ova činjenica o jedinom zakonitom predstavnjku dodatno pruža mogućnosti za raspravu o kraljici Katarini.

Niste ni svjesni veličine svoje odluke, svoga krupnog djela, svog jedinstvenog poteza perom. Možda sad potpis ne vrijedi mnogo, ali vremenom…“

Bile su riječi generala Francisk upućene kraljici Katarini. I sama ova sintagma ali vremenom pruža postavlja dodatna pitanja. Šta je to što će se desiti vremenom i zašto je on morao da ubjeđuje kraljicu da stavi taj jedinstveni potez perom?

Takoder je čudna i činjenica da je Katarina ispisala svoj testament pet dana prije svoje smrti u 54. godini. U prijepisu dokumenta stoji da ga je pisala zdrava i pri čistoj svijesti i pameti. A odavno je svakako uvriježena činjenica da je kraljica duže vrijeme bila na bolesničkoj postelji, pa je zbog toga i potpisala testament nakon čega je ubrzo i umrla.

Međutim, treba se opredijeliti za jednu opciju ili je bila teško bolesna ili je bila zdrava i pri zdravoj pameti kada je pisala testament. Nakon potpisivanja testamenta papa Alexandar VI je preuzeo dokument. Papa je u tom periodu bio poznat kao neko ko je sve poslove koje je radio podređivao svojim ličnim interesima, pa je važio za jednu jako nemoralnu osobu.

Zanimljivo je da nikada nije pronađen originalan dokument. Postoji prijepis ali se sumnja u njegovu istinitost. Proteklo je nekoliko dana od potpisivanja testamenta do trenutka kada je tadašnji kardinal Borgia  pred papu izveo neke kraljičine dvorjane. Tada papa govori kardinalu da taj testament čuva u arhivu svog ureda. Kardinal je tako i uradio, te ga je naknadno i prepisao u knjigu papske riznice i na kraju taj prijepis je i potpisao zajedno sa svojim saradnicima.

I ovi postupci dovode do određenih pitanja. Koliko je u suštini trajalo tih nekoliko dana i šta se dešavalo u tom vremenskom periodu od nastanka testamenta do prijepisa teksta u registar? Jer kada se sve to izdešavalo, kraljica više nije bila tu kako bi mogla potvrditi istinu. Na kraju, kako vjerovati u taj prijepis ako se kardinal Borgija navodi kao osoba sa sumnjivim radnjama, te se i postavlja ono suštinsko pitanje zašto nema originalnog dokumenta.

 

Testament kraljice Katarine zaista ostavlja prostor za mnoge rasprave. Ono što je zanimljivo, jeste da je još bilo preživjelih iz dinastije Kotromanića od kojih niko nije oporučivao državu, a pogotovo to nije učinila ni kraljica Mara ili Jelena. Također, potrebno je istaći da ni stanak nije zasjedao od 1463. godine tako da nije bilo ni mjerodavne institucije koja se mogla baviti takvom vrstom državnih pitanja. Godina koja se stalno spominje je 1463., a nakon te godine obje kraljice su bile udovice, te su kao takve mogle biti samo bivše kraljice. Novi kralj se nije mogao ni izabrati, pa prema tome nije bilo ni nove kraljice.

Žena nije mogla biti u potpunosti vladar i vladati poput kralja, tako da ni sa te strane nije mogla ostaviti nikome državu. Vladavina žene u tom periodu je bila interregnum,  odnosno, produžetak vladavine njenog kralja. Problem predstavlja i nestanak originalnog dokumenta pa se s toga ne može uraditi ni detaljna analiza.

Bez obzira na sva dešavanja, političke zavjere i preplitanja, kraljica Katarina je do svoje smrti sačuvala dobrotu i plemenitost. U svom narodu je bila i ostala zapamćena kao dobra kraljica koja je podnijela mnogo boli i kao žena i kao kraljica, ali najviše i kao majka. Ostala je bez svega što je imala, bez muža i djece, a utočište je morala pronaći van svog dvora.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Ima Konjic nijeme svjedoke i vijesnike bogate historije ovog kraja

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Ima Konjic nijeme svjedoke i vijesnike bogate historije ovog kraja

Kada govorimo o srednjem vijeku prva stvar koja nam padne na pamet su sigurno stećci, koji predstavljaju obilježlje Srednjevjekovne Bosne i možemo sa sigurnošću reći da oslikavaju tadašnji život. Stećak je vrsta kamenog nadgrobnog spomenika. Sam naziv potječe od glagola stajati. Pored Bosne i Hercegovine stećke još možemo pronaći i u Hrvatskoj, Srbiji i Crnog Gori.

[umetnime]

Što se tiče Bosne i Hercegovine par najljepših se može vidjeti u Konjicu. Nekoliko spomenika iz Lisičića i Ostrošca je preneseno u Konjic, u park ispred Repovačke džamije. U centralnom dijelu tog parka nalazi se travnjak na kojem je postavljeno pet stećaka. Stećci su preneseni sa različitih lokaliteta, najviše ih je preneseno sa nekropole Gošića han. Jedan je prenesen sa lokacije Memidžanovo groblje dok je drugi pronađen osamljen nadomak željezničke stanice u Lisičićima. Svi su napravljeni od kamena vapnenca, dobro su obrađeni i očuvani. Ono što je najzanimljivije su ukrasi koji nam govore dosta stvari o tadašnjem narodu, a ovi stećci su ukrašeni sa svih strana.

[umetnime]

Na osnovu tih motiva možemo saznati dosta stvari, od toga kako se lovilo, preko odjeće koja se nosila, do toga kakav je odnos bio između žene i muškarca. Ovih spomenika je u našoj zemlji sve manje, nagriza ih vrijeme ili ih jednostavno uništavaju u građevinarstvu, pa zbog ovih razloga vlast je morala da ih zaštiti.  O motivima koji se mogu vidjeti na ovim stećcima bi se moglo pisati danima ali bi opet bilo nedovoljno jer to je nešto što morate vidjeti kako bi mogli razumjeti njihovu poruku. Planirano je da se nominuju za upis u listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, što nam samo potvrđuje njihovo duboko simboličko i historijsko značenje.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Kraljica Katarina, tragična heroina ili samo jedna obična kraljica

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Kraljica Katarina, tragična heroina ili samo jedna obična kraljica

Položaj žene u društvu se mijenjao onako kako su se mijenjala i vremena. Žene u srednjem vijeku su imale različite uloge. Mogle su biti supruge, majke, kaluđerice,  a neke su žene zauzimale više društvene položaje, kao na primjer kraljice. Otkako postoji svijet postoje i muškarci i žene. Muškarci su uvijek imali istaknutu ulogu u društvu, a žene su bile u sjeni, naizgled nevidljive, često zalog za mir i sredstvo razmjene. Bez obzira da li su plemkinje ili “obične” žene, one su smatrane očevim, ali i muževim vlasništvom.

Prava žena su se razlikovala ovisno o klasnoj pripadnosti i bračnom stanju. Žene u tom periodu nisu imale pravo na udio u vlasti, uskraćeni su im obrazovanje i sve javne funkcije, a njihov jedini zadatak je bio da se posvete domaćinstvu.
Kao takve žene nisu imale pravo glasa. Zamislite kako su tek birale svog supružnika. Brak kao temelj društva i tada je imao važnu ulogu. Brakovi su unaprijed dogovoreni, a žene postaju vlasništvo muškarca, bez prava na glas, jer kako su tada govorili jedina dobra žena je tiha žena. Žena ne smije ništa odlučivati jer ko bi to oženio ženu koja je pametnija od muškarca.

Zamislite sada period srednjeg vijeka, velike dvorce, odaje, sluge, blještavilo zlata, ali i svih pogodnosti koje donose novac i moć. Zamislite besprijekorna odijela, velike i duge haljine i skupocjeni nakit. I zamislite jednu ženu. Ženu koja je došla u taj neki dom bez da je to izabrala, bez da je to željela. Ženu koja se mora izboriti za svoje pravo glasa, svoj položaj, poštovanje, ali i svoju ljubav.
Jedna takva je bila i naša kraljica Katarina, žena kojoj je život uzeo sve, ostala je bez muža, djece i domovine. Kraljica Katarina doživjela je sudbinu svog naroda i svoje obitelji, te je za spas tog istog naroda krenula u izbjeglištvo.

Kraljica Katarina Kosača Kotromanić

U onom istom srednjem vijeku nije bilo lahko biti žena, pogotovo ne na dvoru. Koliko god se nama činilo da su živjele u sjaju i blagostanju, da su cijenjene i uvažavane, nije bilo lahko biti žena sa kraljevskog dvora. Mnoge od njih nisu znale šta je to ljubav i sloboda. Stupale su u brak iz političkih i društvenih razloga. Tako je bilo i sa našom kraljicom Katarinom. Njen brak je bio garancija za mir između njenog oca Stjepana Kosače i budućeg muža Stjepana Tomaša. Za tadašnje prilike udala se prilično kasno, jer je njen otac odbijao prosce sve dok se nije pojavio neko dovoljno ugledan za njegove interese. Neko poput bosanskog kralja. Katarinin brak je trebao napraviti politički balans na ondašnjim prostorima. Vjenčanje je obavljeno po katoličkom odredu u dvoru na Mihodražu. Kao dobro odgojena plemkinja u brak je unijela dobrotu, skrušenost i poniznost. Svog muža je pratila na svim putovanjima i zajedno su podigli mnoge crkve, među kojima je i Crkva sv. Katarine u Jajcu.

Tadašnji život kraljice Katarine je bio u sjenci dva moćna muškarca, njenog oca i njenog muža, te zbog toga i nema mnogo podataka o njenoj vladavini. Postoje samo priče i legende koje kažu da je mnogo voljela svoj narod. Žene je učila kućanskim poslovima, a najviše lijepom vezu.
Jako mlada, u svojoj 37. godini kraljica Katarina je postala udovica sa dvoje djece, sinom Sigismundom i kćerkom Katarinom.
Stjepan Tomašević, sin Stjepana Tomaša i Vojače, priznaje Katarinu kao kraljicu i svoju majku. Kraljici Katarini predstoje teška vremena. Nakon ispraznih obećanja i sporazuma, Sultan kreće u pohod na Bosansko  kraljevstvo.

Kraljica Katarina Kosača Kotromanić

Bobovac je brzo pao u ruke Osmanlija. Tadašnji kralj Stjepan Tomašević se nalazio u Jajcu, ali nakon što je uvidio da se tu ne može dugo kriti odlazi u Ključ. Nakon vremena provedenog u Ključu, nedostatku oružja i hrane, kralj odluči da se preda pod uvjetom da mu sultanova vojska garantuje život. Međutim, kralj biva pogubljen u Jajcu 1463. godine. Dok je osvajana Bosna kraljica Katarina se nalazila u Kozogradu. Kada je čula za prilike koje su pogodile njen narod odlučila je da krene prema jugu do Konjica, a zatim prema Dalmaciji. U jednoj povorci je išla kraljica Katarina sa pratnjom, a u drugoj su bila njena djeca. Kasnije se ta odluka ispostavila pogubnom. Neprijateljska vojska je zaustavila povorku u kojoj su bila njena djeca i zarobili su ih. Kraljica Katarina je to saznala kasno, tek u Dubrovniku. Kao i svaka majka i kraljica se nalazi u velikom bolu zbog svoje djece, ali i nesreće koja je zadesila njen narod. Pati i kao majka i kao kraljica. Dugo je pokušavala saznati nešto o svojoj djeci, ali je sve bilo bezuspješno. U tim nemirima kraljica Katarina odlazi u Dubrovnik gdje očekuje da će pronaći pomoći i ruku spasa, ali Dubrovčanima nije odgovaralo da se kod njih nalazi kraljica propadnutog kraljevstva, a najviše su se plašili osvajačkog pohoda sultana Mehmeda II.

Kraljica odlazi u Rim gdje pronalazi utjehu u vjeri. Postaje članica III Franjevačkog reda i pomaže bolesnima. Sve te godine je provela u tugi i žalosti za svojom djecom i svojom domovinom. Tu saznaje da su joj djeca prevedena na islam. Kasnije će se saznati da je Sigismund postao Ishak-beg, zvani Kraljević i da je dobio manji begluk u Aziji. O njenoj kćerci Katarini historijski podaci ne postoje. Ni da li se udala, gdje je živjela, kako i gdje je umrla, ništa se ne zna.

U svim tim brigama, tuzi za djecom i domovinom, kraljica polahko pada na bolesničku postelju i izražava želju da napiše svoju oporuku. U oporuci je napisala da svoje kraljevstvo ostavlja svojoj djeci ukoliko ih pronađu i ako oni prihvate vjeru svoga oca. Međutim, bila je svjesna da se to možda neće nikada desiti te je stoga kraljevstvo ostavila Svetoj stolici.

Kraljica Katarina umire 5 dana nakon pisanja svoje posljednje želje, 25. oktobra 1478. godine.
Zakopana je u franjevačkoj crkvi Blažene djevice Marije Ara Coeli. Na njenom grobu je prikazan lik ponosne kraljice sa krunom na kojoj su se nalazili grbovi bosanske države i obitelji Kosača, a pri dnu je natpis napisan bosančicom.
Pobožna, umna žena, kraljica velikog srca ostavila je dubok trag među svojim narodom, a pogotovo među ženama.

Lik naše kraljice Katarine oslikava tužnu i tragičnu sudbinu mnogih žena koje su izgubile svoje muževe, svoju djecu, ali i svoju domovinu. Ostaje nada da se nikada ne ponove ovakva dešavanja i da nijedna žena ne osjeti patnju i bol s kojom se borila naša kraljica Katarina.

Autor: Amela Bogilović

Kraljica Katarina Kosača Kotromanić

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture