Vrandučka pisarnica je nijemi svjedok pisanja historije Bosne

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

HOME

 

TOP MJESTA

 

TOP AVANTURA

 

TOP GRAD

 

BILO NEKAD

 

TOP HOTEL

 

TOP RESTORAN

 

OSTALO


Povratak na kategoriju bilo nekad

Vrandučka pisarnica je nijemi svjedok pisanja historije Bosne

Znamo da je pismo vještina kojom čovjek označava cijele riječi ili pojedine glasove vidljivim, uobičajenim znacima, da bi se saopštili drugima ili da bi se podsjetilo na njih. Pismo je grafičko predstavljanje jezika. Prahistorijski crteži u pećinama  govore koliko je pismo staro. Najranije vrste „pisma“ su bili raboši ili čvorovi. Mi i danas zavežemo čvor, da bi se na nešto podsjetili. Kasnije su nastali crteži, na kamenu petroglifi i crtanje predmeta koji podsjećaju na ono što se htjelo označiti, tj. piktografija. Danas pišemo na papiru, odnosno biljnoj materiji.

[umetnime]

Pisarnica je posebna unutrašnja prostorija, institucija sama za sebe i prilično složena ustrojena jedinica. Pisari obavljaju sve poslove pisanja u pisarnicama. Pisari primaju i pregledaju pismena i druga dokumenta, vrše razvrstavanje dokumentacije, raspoređivanje, prepisivanje, otpremanje, upisivanje u odgovarajuću evidenciju. Također, jedan od najvažnijih poslova svih pisara je arhiviranje, odnosno, čuvanje svih zapisanih dokumenata, knjiga, priručnika tj., njihova pismohrana. Pismohrana je sastavni dio svake pisarnice, koja čuva i izdaje pisane dokumente i ostalu pisanu građu. Tu se vrši postupak izdvajanja odložene dokumentacije (građe), nakon isteka propisanog roka čuvanja. Izdvajanje se vrši radi uništenja, posudbe ili predaje nadležnom arhivu. Svi pismeni dokumenti su djela pisara. Dokumenti su zapisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, štampani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi podaci. Svaki pisar u pisarnici svakodnevno radi sa spisima odnosno aktima. Spis je skup pismenih priloga i drugih dokumenata koji se odnosi na isti predmet ili isto pitanje.

[umetnime]

Pisar je u davna vremena obično bilo muško zanimanje. Imao je svoj radni stol, svoju uniformu, papir za pisanje i pero sa mastilom. U ta davna doba, kada su rijetki znali pisati, pisar bi vam, uz nadoknadu, pomogao da napišete pismo, molbu ili zahtjev. Vremenom su se pisarnice u bibliotekama i samostanima posvetile prepisivanju i prevođenju knjiga. Stoga su pisarnice, prije pojave štamparske prese, bile mjesto gdje se rađala književnost.

U galeriji možete pogledati fotografije pisarnice na tvrđavi Vranduk.

AUTOR

Amela Hajdarević

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Upoznaj Stari grad Vranduk

Turističko-informativni portal

logo-01

Posjeti.ba

Upoznaj stari grad Vranduk

U današnje vrijeme ljudi znaju cijenu svega, a vrijednost ničega

Stari grad Vranduk je gledajući sa historijskog aspekta jedna od najznačajnih tvrđava u BiH je Vranduk. Nalazi se na prostoru gdje je bilo šest tvrđava u zeničko dobojskom kantonu. Vijekovima je sa ponosom Vranduk bio poznat kao “Kapija Bosne” ili “Ključ Bosne” jer ulazak u Bosnu svim osvajačima je bio moguć jedino osvajanjem ove tvrđave.

Prvo zabilježeni pisani dokumenti u kojima se Vranduk pominje datiraju iz 1410. godine kada su ugarski vojnici zarobili trgovce iz Dubrovnika pod tvrđavom. Nedugo nakon toga upravo ova tvrđava postaje kraljevski grad. Osmanlije su u više navrata pokušale okupirati ovaj grad, ali tek 1463. godine okupacija je uspjela Sultanu Mehmed Fatihu II. To je trenutak kada je Bosna postala dio Osmanlijske imperije.

Stari grad Vranduk je klasični primjer srednjovjekovne bosanske utvrde, koja se nalazi u brdsko-planinskom terenu i koja upravu svoju poziciju koristi u svrhu odbrane. Na izgled mali grad unutar tvrđave je mogao primiti 25 stalno stacioniranih vojnika. Zahvaljujući svom geostrategijskom položaju, Vranduk je predstavljao jedno savršeno odbrambeno utvrđenje u širem području centralne Bosne. Bio je teško osvojiva tvrđava i u svom pohodu na Sarajevo, Eugen Savojski ga je zaobišao, a potom zauzeo Sarajevo i spalio ga. U svojim zapisima Savojski navodi da je Vranduk „ključ Bosne“ i iako je osvjio sva mjesta na pravcu od Doboja do Žepća, u dolini rijeke Bosne, Vranduk je zaobišao. Procijenio je da ga nemože osvojiti !

Džamija koju su po dolasku u Bosnu izgradili osmanski vojnici i danas gordo stoji i nosi ime Sultana Fatiha i jedna je od rijetkih koje je on izgradio u Bosni. Danas se tvrđava koristi kao turistićki dragulj i za razne ljetne kulturne manifestacije.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture