Neobična kuća od bršljena porodice Radaslić iz 1938. godine u Semizovcu

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Neobična kuća od bršljena porodice Radaslić iz 1938. godine u Semizovcu

Turizam, tradicija i jos ponešto

Ova neobična kuća porodice Radaslić izgrađena je davne 1938. godine. Predstavlja jedan od najljepših stambenih objekata u Semizovcu, nedaleko od Sarajeva.

Kuća je u dobrom stanju. Ima fasadu obloženu bršljenom i time privlači poglede radoznalih prolaznika. Mnogi prolaznici stanu pored nje, te se kod njenih stanara interesuju kako da sličnu fasadu prenesu na svoje stambene ili vikend objekte.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture

Upoznaj Stari grad Maglaj

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

logo-01

Upoznaj Stari grad Maglaj

Spada među veće i jače utvrde u dolini rijeke Bosne, oko koje se razvilo naselje koje je vremenom preraslo u centar okruga.

Podignuta je na vrletnoj i magmatskoj stijeni nad desnom obalom rijeke Bosne. Sadašnji izgled, stari grad Maglaj je dobio u tursko doba, a u svom životu od šest stoljeća,sačuvano je srednjevjekovno jezgro.

Uprkos  svom nepristupačnom položaju, kulama, zidinama i tabijama, puškarnicama i topovima, misirskim fitiljima tvrđava je u nekoliko navrata osvajana od vojske Eugena Savojskog,  Omer-paše Latasa i drugih.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture