Posjeti.ba logo

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

Udruzenje Mapa Kulture

Sarajevska žičara- 10 zanimljivih činjenica

Turizam, tradicija i jos ponešto

Sarajevska žičara je žičana željeznica sa jednom ili dvije kabine, koje se kreću u suprotnim pravcima. Istinski je prijeratni simbol grada Sarajeva. Poznata je pod nadimkom „Trebevićka žičara“, koji se zadržao do današnjeg dana. Srušena je (skoro do temelja) tokom ratnih dešavanja u Sarajevu. Žičara je opet u punom pogonu Sarajlijama, turistima i svima koji vole ovaj panoramski način razgledanja grada  od 6 aprila.

  • Sarajevska žičara je prvi put puštena u rad 1959 godine i bila je novitet za sve tadašnje stanovnike Sarajeva. Bila je jedno od najsigurnijih sredstava javnoga prijevoza u Sarajevu, jer za razliku od mnogih drugih gradskih žičara u svijetu, nikad nije imala nikakvu zabilježenu nesreću.
  • Pogonski dio za žičaru je izgradila (izrada projekta, opremanje, djelimično dopremanje opreme, nadzor montažnih radova) firma Transeksporte iz tadašnje Čehoslovačke, dok su ostali dijelovi žičare rađeni u Bosni i Hercegovini.
  • Kabine žičare su izgrađene od strane preduzeća ‘Impola’ iz Slovenske Bistrice, dok su ‘Termoelektro’ Beograd, ‘Jelšingrad’ Banja Luka, ‘Energovinvest’ Sarajevo i druga preduzeća izradili ostale uređaje i djelove.
  • Do izgradnje žičare, ljudi su se na planinu Trebević penjali kozjim stazama uskim asfaltiranim putevima i poljskim puteljcima.
  • Vožnja žičarom na relaciji grad Sarajevo-Trebević trajala je 12 minuta.
  • Polazna stanica se nalazila u sarajevskoj ulici Dimitrija Tucovića.
  • Sarajevska žičara spadala je u srednje žičane željeznice namijenjene javnom prometu na svijetu, po dužini pruge i trajanju vožnje. Primjera radi, Zagrebačka uspinjača spada u najkraće uspinjače na svijetu po dužini pruge (66 m) i trajanju vožnje (64 sek). Uspinjača Montmartre u Parizu (108 m, 90 sek), Angels Flight u Los Angelesu (91 m, 45 sek), Falls Incline na Slapovima Niagare (60 m, 62 sek).
  • Uspinjača je imala 50 kabina, a za jedan sat se iz Sarajeva do platoa na planini Trebević u oba pravca moglo prevesti 800 putnika.
  • Na polaznoj i krajnjoj stanici žičare su se nalazile čekaonice za izletnike i mali bifei.
  • Sarajevska žičara spada u jedan od najčešćih motiva na razglednicama prijeratnog Sarajeva odnosno Sarajeva iz perioda ex-Jugoslavije.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture