Posjeti.ba logo

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

Udruzenje Mapa Kulture

Upoznaj Stari grad Maglaj

Spada među veće i jače utvrde u dolini rijeke Bosne, oko koje se razvilo naselje koje je vremenom preraslo u centar okruga.

Podignuta je na vrletnoj i magmatskoj stijeni nad desnom obalom rijeke Bosne. Sadašnji izgled, stari grad Maglaj je dobio u tursko doba, a u svom životu od šest stoljeća,sačuvano je srednjevjekovno jezgro.

Uprkos  svom nepristupačnom položaju, kulama, zidinama i tabijama, puškarnicama i topovima, misirskim fitiljima tvrđava je u nekoliko navrata osvajana od vojske Eugena Savojskog,  Omer-paše Latasa i drugih.

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture