Posjeti.ba logo

Posjeti.ba

Turističko-informativni portal

Udruzenje Mapa Kulture

Stari grad Bužim - srednjovjekovni centar vojne i civilne vlasti

Jedan naraštaj odlazi, a drugi dolazi, a ta zemlja, ta Bosna uvijek ostaje. Ostaje da prkosi, da svjedoči, da se i dalje tu sevdah pjeva. Tu rijeke brzo teku, a voda je uvijek hladna i odlazi u ista mora iz kojih se vraća kako bi opet započela svoj tok.

Ne, čitaoče, njena historija nije pisana na mitovima i legendama kao što to drugi rade. Sve je prije nas postojalo i sve će iza nas ostati, pa tako i svjedoci historije pisane mačevima i borcima hrabrog srca. Da, čitaoče, ako si pomislio da mislimo na krajišnike pogodio si, ali vjerovatno nisi znao da ima jedan stari grad Bužim koji vjerodostojno svjedoči o životu u 12 vijeku.

Tragovi snažne i razvijene utvrde koja je predstavljala kontinuitet života na prostoru Bužima smještena je na 325 metara nadmorske visine, a svojim punim sjajem sijala je u periodu razvijenog srednjeg vijeka. Zanimljivo je da je zidana u vrijeme hladnog oružja, a da je kasnije dograđivana i učvršćena novim bedemima i kulama. Tadašnji stanovnici starog grada su koristili lijepo otesane sedre i kamen ljutac. Ono što ju je isticalo i davalo joj posebnu draž su kule, puškarnice, odaje, tamnice, bastioni, bedemi i tabije.

Nekada je ulaz u ovaj grad krasila kamen ploča ispisana glagoljicom na kojoj je pisalo:

“Stari grad Bužim sazidao je iz temelja, izabrani knez Juraj Mikuličić. U ono vrijeme u Hrvatskoj boljega čovjeka nije bilo. Kod kralja Matijaša bio je poznat po velikom poštenju. Kod cara turskoga poznat kao čovjek koji je cijeloj Ugarskoj zemlji mir našao. I car rimski dobrim ga čovjekom nazivaše. I svaki od tih poglavica ga darivaše, a Hrvati ga na zapovijed herceg Ivaniša pogubiše. Ko se hoće takvim čovjekom zvati neka takav grad iz temelja sazida…”

Natpis se odnosio na gradnju vanjskog grada koji je izgrađen po žejli Juraj Mikuličića 1484. godine. Za vrijeme okupacije, jedan austrougarski oficir je tu ploču, kao vrijedan spomenik kulture prenio u tadašnji Narodni muzej u Zagrebu. Danas se ova ploča nalazi u lapidaru Povijesnog muzeja Hrvatske.

Starija ili unutrašnja utvrda je nekada bila manji zamak sa visokim kružnim kulama i datira iz prvih dana, a u 15 stoljeću zamak je dobio novu utvrdu. Zidovi i kule nove utvrde su dosta niže, a na vrhu su se nalazili položaji za topove. Sam oblik unutrašnjeg grada je pravilnog četverougla, a u njemu su i danas vidljivi djelimično očuvani ostaci čatrnje, zidovi kamene džamije koja je sazidana dolaskom osmanlija na temeljima prastare župne crkve sv. Klimenta. Na uglovima unutrašnjeg grada nalaze se okrugle donžon kule, koje su danas u vrlo lošem stanju.

Bio je stari grad Bužim centar vojne i civilne vlasti ovog područja, a danas tragovi vremena su vidljivi i od onoga čime se trebamo ponositi ostala je samo oronula i napuštena tvrđava da svjedoči o burnoj i zanimljivoj prošlosti ovog kraja.

Foto: Džanan Kišmetović

Organizovanje časova u prirodi

Organizacija i edukacija populacije o lokacijama koje nas se sviju tiču

Organizovanje izleta

Organizacija izleta i prevoz na sve lokacije koje Vas zanimaju

Organizovanje obilazaka historijskih lokacija

Organizovanje višednevnih obilasaka historijskih lokacija, adrenalinskih parkova i manifestacija iz sfere kulture

Najbolji smještaj i hrana

Pronađite najbolju lokaciju za sebe u bilo kom dijelu BiH

Designed by Armin Bečić

Copyright Mapa kulture